Familjen

Kloka tips & goda råd för en tryggare vardag

Låt barnet påverka, inte bestämma

shadow

Världen vidgas för var dag i ett barns syn. En dag upptäcker ettårsbarnet tydligare än tidigare en ny dimension av det begynnande livet: Han eller hon kan påverka det som händer i sin omgivning – till exempel genom att slänga nappen på marken.

Handlingar som barnet själv kan företa sig kan sätta igång hela händelsekedjor i omvärlden!
Nappen, som barnet släpper ur barnvagnen, engagerar  någon förälder i en idog rengöringsmanöver innan den åter sätts på plats i barnets mun.
Barnet upprepar sin åtgärd på nytt … och på nytt … och på nytt, allt för att konstatera att det sker som barnet anar ska ske. Barnet har funnit att det kan påverka!
Det är en fantastisk och viktig upptäckt att kunna vara medverkande i sin omvärld.

Låt barnet påverka – MEN inte alltid bestämma

Roa dig så ofta du kan med att spela med barnet i denna viktiga upptäckt. Det är grunden för en känsla av att erövra och behärska sin värld, att känna sig delaktig och kapabel. Det innebär förstås inte att barnet så småningom ska kunna påverka allt och styra allt i sin omvärld.

Hjälp barnet att hitta ramarna för vad som ska få vara möjligt för barnet att påverka. Men låt för den skull inte barnet bestämma allt! Låt så småningom barnet få bestämma över VISSA saker i sitt liv så behöver ni inte uppleva att ni tar ifrån barnet det ni vet är viktigt.
Barn tycker det är skönt att inte behöva bestämma över allting. De tycker faktiskt att det är naturligt att vuxna bestämmer det mesta.

Text:
Bengt Grandelius, psykolog

shadow

Om barnet inte vill vara på förskolan

Blir ditt barn förtvivlat när du lämnar på förskolan? Det kan vara svårt att veta vad det beror på. Barn är olika. Läs förskolepsykologens goda råd.

Läs merarrow
shadow

Risker med vacciner

Vad finns det för biverkningar av olika vacciner? Och när bör man tacka nej till vaccination? Läs Familjens fakta och goda råd.

Läs merarrow