Familjen

Kloka tips & goda råd för en tryggare vardag

Naturlig smärtlindring under förlossning

shadow

Upplevelsen av smärta påverkas av flera faktorer runt omkring oss. Vi påverkas till exempel av den kultur vi lever i. I vårt samhälle är förnuft, planering och effektivitet viktiga begrepp.

Det faktum att förlossningssmärtan är oförutsägbar kan få den att verka mer skrämmande. Förväntningar har också stor betydelse för hur vi upplever smärta. Den kvinna som känner sig trygg, väl förberedd och säker på sin förmåga att föda barn, har ofta lättare att hantera smärtan.
Många kvinnor eller par går en profylaxkurs under graviditeten.

 

Val av smärtlindringsmetod

Det är i första hand du som ska föda som avgör vad du vill ha för smärtlindring. Skaffa kunskap om de olika metoderna, diskutera med din barnmorska på barnmorskemottagningen. Försök att bortse från trender och duktighetskrav.

De naturliga smärtlindringsmetoderna påverkar varken barnet eller värkarbetet. Biverkningar är sällsynta. Bäst effekt av dessa metoder får man i regel i början av öppningsskedet.
Många väljer att komplettera med medicinsk smärtlindring.

Akupunktur

Vid många kliniker har barnmorskorna lärt sig akupunktur, en 2 500 år gammal metod att bota sjukdomar och lindra smärta med. Metoden bygger på att man utnyttjar kroppens egna resurser till smärtlindring. Det sker genom att tunna nålar sticks in under huden på vissa punkter. Nålarna tejpas sedan fast och påverkar inte mammans rörlighet. Den smärtstillande effekten är omdiskuterad.

Många upplever dock att akupunkturen dämpar smärtan och upplever att värkarna blir kortare och mindre kraftiga. Man ”rundar av topparna på smärtvågorna”.

Akupunktur har också en lugnande effekt och kan lindra eventuellt illamående. Metoden kan kombineras med annan smärtlindring när som helst under förlossningen och kan också användas mot eftervärkar.

Sterila kvaddlar

Metoden är snarlik akupunktur. Sterilt vatten injiceras direkt under huden där smärtan är som störst. Vanligtvis ges två injektioner på vardera två ställen i ryggslutet, men de kan också läggas vid ljumskarna eller vid nedre delen av magen. Injektionerna ger en kraftig smärta som varar i 15-30 sekunder. Den smärtan aktiverar ytterligare kroppens egen smärtlindring, vilket ger en smärtstillande effekt som varar 1-2 timmar. Därefter kan nya injektioner ges om det behövs.

Dusch och bad

Något så enkelt som dusch och bad har en lugnande och smärtstillande effekt . En handdusch riktad mot det område som smärtar kan avleda smärtan. Varmt badvatten som täcker hela kroppen gör att kroppens tyngdkraft minskar, vilket underlättar avslappning.

Badvattnet kan ha en något avstannande effekt på värkarbetet, vilket kan ge en välbehövlig paus när öppningsskedet drar ut på tiden. Om fostervattnet har gått bör man inte bada, eftersom infektionsrisken då är förhöjd.

Fysisk aktivitet

Upprätta ställningar och rörlighet lindrar smärta eftersom kroppens egna smärtstillande substanser, till exempel endorfiner då ökar. Dessutom riktas tyngdkraft och tryck åt rätt håll, andningen underlättas och värkarbete blir ofta effektivare. Den upprätta ställningen tenderar också att ha en psykologisk effekt eftersom den ger en känsla av kontroll och medvetenhet.

Massage

Massage upplevs som smärtlindrande av många kvinnor. Här kan även den blivande pappan delta aktivt. Det finns hjälpmedel för att ge massage på de flesta förlossningsavdelningar.

Transkutan nervstimulering (TENS)

TENS verkar genom att kvinnan får små elektriska stötar som blockerar smärtan. En liten generator i telefonstorlek kopplas med ledningar till fyra gummiplattor. Dessa fästs med tejp på varsin sida av ryggraden, alternativt vid ljumskarna och vid ryggen, beroende på var smärtan är.

En mycket svag ström ger stötar som känns ungefär som när man sätter en hård handduschstråle mot huden. Kvinnan reglerar själv stötarnas frekvens och styrka. TENS apparater finns att hyra vid vissa MVC och förlossningsavdelningar.

Det är en fördel om metoden övats i förväg och att den börjar användas så tidigt som möjligt under förlossningen. TENS kan också användas mot eftervärkar.

Ibland kan man vara tvungen att ta bort TENSbehandlingen då den stör CTG-övervakningen. Kör man CTG intermittent går det bra att stänga av Tens-apparaten en liten stund medan CTG-kurvan körs. Krävs det kontinuerlig CTG-övervakning rekommenderas annan smärtlindring.

Värme och kyla

Värme och kyla är klassiska metoder för smärtlindring. Riktigt heta, urvridna frottéhandukar eller nedkylning med isblåsa eller kalla föremål kan ha effekt.

Hypnos

Hypnos definieras som ett tillfälligt förändrat medvetandetillstånd där den hypnotiserade har en ökad påverkansförmåga. Man bedömer att ungefär 90% av befolkningen är mottaglig för hypnos, men bara att omkring 20% klarar en djupare hypnos, vilken är mest önskvärt i förlossningssammanhang.

För de som är mottagliga kan hypnos ha en mycket god smärtstillande effekt. Den är dessutom behaglig och helt ofarlig. Metoden kräver dock relativ lång förberedelsetid. För att lära sig hypnos som smärtlindring under förlossningen behöver mamman ha övat hypnos tillsammans med en hypnotisör vid minst tio tillfällen samt haft mycket egen övning, hemma.
En nackdel är att metoden utesluter den andra förälderns medverkan.
Det finns barnmorskor som har specialutbildning på hypnos.

Uppdaterad feb 2016

Text:
Eva Gärdsmo Pettersson, Gisela Zeime

Granskad av:
Eva Wiberg-Itzel, docent, förlossningsöverläkare

shadow

Måste förlossningen göra ont?

Lyckas du acceptera förlossningssmärtan som fenomen kan den faktiskt bli ett verktyg som hjälper dig under förlossningen.

Läs merarrow
shadow

Tungmetaller och bakterier i barns mat

Variera mellan olika sorters barnmat för att undvika tungmetaller. Låt inte barnet äta risprodukter varje dag. Välj rätt fisk. Fler hälsotips hittar du här!

Läs merarrow