Familjen

Kloka tips & goda råd för en tryggare vardag

Förlossningens tre skeden

shadow

Själva förlossningsarbetet delas in i tre skeden, nämligen öppningsskedet, utdrivningsskedet och efterbördsskedet.

Det kan vara tryggt att känna till hur en förlossning brukar gå till, vad som händer i de olika skedena och vad som det finns för smärtlindringsmetoder att tillgå. Även om en förlossning aldrig är den andra riktigt lik.

Öppningsskedet

Förlossningen startar. (Så vet du att förlossningen är på gång).
Öppningsskedet består av en latensfas och en aktiv fas:

Latensfasen är den process som mjukar upp och öppnar livmoderhalsen till 3-4 cm. Det är i regel den fas som tar längst tid. Värkarna under latensfasen är ofta oregelbundna, och hur länge en latensfas kan hålla på varierar. Vissa kvinnor kan ha en latensfas som pågår i flera dygn för vissa går denna fas snabbt över i en aktiv fas. Smärtan i värkarna är ofta inte så intensiv under latensfasen.

När kulmen på varje värk är nådd finns det normalt tid att vila. Ofta sker en stor del av den latenta fasen hemma. Under denna tid är det viktigt att kvinnan får äta, men också vila för att ”ladda batterierna ” på bästa sätt. När värkarna så småningom blir starkare och kommer tätare är öppningsskedet inne i sin aktiva fas. Du kan behöva naturlig eller medicinsk smärtlindring.

Aktiv fas anses man vara i om man har regelbundna värkar, och/eller vattnet har gått, och/eller livmoderhalsen är öppen minst 4 cm. Längden av den aktiva fasen varierar, men bör inte överstiga 10 timmar.

När livmodermunnen öppnat sig 10 cm är den helt öppen och förlossningen övergår i sitt nästa skede. Övergången mellan öppningsskedet och utdrivningsskedet beskrivs ofta som den mest påfrestande delen av förlossningen.

Utdrivningsskedet – passivfas och utdrivningsfas

Utdrivningsskedet delas in i en passiv och en aktiv fas:

Passiv fas innebär att livmodermunnen har öppnats till 10 cm och barnet har roterat så att huvudet tränger ned mot bäckenbotten. Trycket mot ändtarmen tilltar och värkarna blir kraftigare och kallas nu krystvärkar. Kvinnan känner ofta intuitivt att hon vill krysta fram barnet. Krystvärkarna är en slags rytm som växlar mellan att ta i av alla krafter och att spänna av. Känslan är ungefär densamma som att krysta vid toalettbesök.

Aktiv fas (=krystningsfas) inleds när barnets huvud befinner sig mot bäckenbotten. Krystningen hjälper barnet framåt ända tills barnets huvud syns i slidmynningen. Då roterar huvudet en sista gång med ansiktet åt sidan. Sedan glider axlar och resten av barnet ut. Barnet är fött!

Efterbördsskedet

Innebär att moderkakan lossnar och ”föds” fram. Den har under graviditeten suttit fast på livmoderväggens insida och varit förbindelselänken mellan mamma och barn. Genom den har både näring och syre passerat till barnet.

När barnet är fött behövs moderkakan inte längre. Då drar livmodern ihop sig och mamman känner eftervärkar. Efter en stund lossnar moderkakan och krystas fram. Barnmorskan kontrollerar att moderkakan är hel, så att ingen del av moderkakan eller fosterhinnorna är kvar i livmodern.

Man kommer också noga att klämma på livmodern för att kontrollera att kvinnan inte blöder. Detta upplevs ibland som jobbigt och ibland smärtsamt. Det är dock mycket viktigt då man kan blöda stora mängder om inte livmodern drar sig samman på ett adekvat sätt.

Livmodern kommer också att kontrolleras ett flertal gånger under de första timmarna efter förlossningen så att den är väl sammandragen.

Uppdaterad feb 2016

Text:
Eva Gärdsmo Pettersson, Gisela Zeime
uppdaterad Åsa Fagerström, medicinjournalist

Granskad av:
Eva Wiberg-Itzel,
Docent/ förlossningsöverläkare

shadow

Door-test, CTG och Apgarpoäng vid förlossning

Door-test, CTG-övervakning är några kontroller som görs vid förlossningen, och det nyfödda barnet bedöms med Apgarpoäng. Men vad betyder begreppen?

Läs merarrow
shadow

Alkohol och barn

Alkohol i andra former finns inte bara i drycker. Även en mindre mängd kan vara skadlig för små barn. Fråga barnet exakt vad och hur mycket det druckit.

Läs merarrow