Familjen

Kloka tips & goda råd för en tryggare vardag

Vad är BVC?

shadow

BVC är en förkortning av barnavårdscentral. På BVC arbetar en distriktssköterska eller barnsjuksköterska, som är nyckelperson i verksamheten.

Barnhälsovården skall främja barnens hälsa, trygghet och utveckling genom att:

• Stödja föräldrar i ett aktivt föräldraskap.

• Upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa.

• Uppmärksamma och förebygga risker för barn i närmiljö och samhälle.

Hur får man kontakt med BVC?

Redan på Mödravårdscentralen (MVC) får du information om vilken BVC du skall vända dig till. När du kommer hem från BB ringer du till BVC och bokar en tid. I regel erbjuds förstagångsföräldrar ett hembesök.

Vad görs vid första hembesöket?

Hembesöket är frivilligt. Sköterskan informerar om BVC, väger och undersöker barnet. Tillsammans går ni igenom förlossningen och det finns möjlighet för er föräldrar att ställa frågor.

Hur ofta bör jag besöka BVC?

Alla BVC har ett s k basprogram för undersökningar, vaccinationer etc. Antalet besök kan självklart anpassas för individuella behov. Första en till två månaderna tycker de flesta föräldrar att det är bra att komma en gång i veckan.

När barnet är mellan två och tolv månader, besöker de flesta föräldrar BVC ungefär en gång i månaden. Mellan ett och sex års ålder kallas barnen till undersökning vid 18-månader, 3 år, 4 år och vid 5 1/2 år.

När får vi träffa doktorn?

Vid sex till åtta veckors ålder sker första läkarbesöket. Hjärta, lungor, höfter, reflexer, utveckling m m bedöms. Andra besöket sker vid sex månaders ålder för undersökning och bedömning av tillväxt och utveckling.

Tredje läkarbesöket brukar ske vid 10-12 månaders ålder. Även då görs en undersökning samt bedömning av tillväxt och utveckling. Fjärde besöket sker vid 5 1/2 års ålder. Då bedöms ev. hälsoproblem och utvecklingen inför skolstart.

Vid behov finns det hela tiden möjlighet till extra läkarkontroller.

Är läkaren på BVC barnläkare?

Nej, läkaren på BVC är oftast familje-, hus- eller distriktsläkare med erfarenhet av barn.

Kan vi få träffa en barnläkare?

På många platser finns det en barnläkare som kommer som konsult till BVC. På BVC bedöms vilka barn som är i behov av att träffa en barnläkare. Barnläkaren finns ofta på en barnläkarmottagning eller barnklinik.

Där utreds och vårdas barn med sjukdomar och funktionsnedsättningar, som kräver längre tids behandling. Det kan t ex vara svår urinvägsinfektioner etc.

Text:
Carolina Svedström och Karin Maelum, journalister

shadow

Problem efter förlossningen

De vanligaste fysiska komplikationerna under tiden efter förlossningen är infektioner och blödningar.

Läs merarrow
shadow

Långresa och flyg under graviditet

Om du vill resa med flyg eller på långresa passar det bäst under de första sex månaderna av graviditeten. Fler tips inför resan när du är gravid får du här.

Läs merarrow