Familjen

Kloka tips & goda råd för en tryggare vardag

Familjedaghem - dagmamma

shadow

Kommunalt familjedaghem innebär att barnen vistas hemma hos en kommunalt anställd dagbarnvårdare, oftast i sällskap av flera andra barn.

Hemmiljö och en mindre barngrupp kan kännas lugnare och tryggare för vissa barn och deras föräldrar. Då kan dagbarnvårdare, ofta kallad dagmamma, vara ett bra alternativ.
Eftersom barngruppen är liten kan man dock inte räkna med att barnet alltid får lekkamrater i samma ålder.

Fungerar inte personkemin mellan barnet och dagmamman finns ingen annan vuxen att ty sig till, som det gör på ett dagis med flera personer i personalen.

Hur verksamheten utformas beror på en enda persons ambitionsnivå och intressen. Många dagmammor samarbetar med kolleger för att på så vis lättare kunna ta med sig barnen ut på olika aktiviteter, men alla gör det inte.

Författare:
Anna-Lena Stålnacke, journalist

shadow

Friskare barn i ur och skur

Barn som leker mycket utomhus håller sig friskare, och konceptet med I-ur-och-skur har spritt sig så att de flesta förskolor satsar på mycket utevistelse.

Läs merarrow
shadow

Kalas för små barn

För de riktigt små barnen och deras föräldrar kan de första kalasen vara ett trevligt sätt att träffas.

Läs merarrow